venus_thephoto

ความรู้เรื่องดาวศุกร์ (Venus)

ดาวศุกร์ คือดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้กับโลกมากที่สุดและยังมีขนาดคล้ายกับโลกอีกด้วย ซึ่งได้ชื่อใหม่อีกว่าดาวฝาแฝดฝ่ายน้องของโลกนั้นเอง เพราะมีขนาดเล็กกว่าโลกเล็กน้อยแต่ไม่มีบริวารเป็นดวงจันทร์ ซึ่งวงโคจรของดาวเคราะห์จะมีลักษณะเป็นวงรีกันหมด...

bh_image

ความรู้เกี่ยวกับหลุมดำของดาวฤกษ์

หลุมดำคือเทหวัตถุในเอกภพที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมาก และเมื่อมีอะไรหลงเข้าไปนั้นจะไม่มีทางได้ออกมาอีกเลยขนาดแสงยังมองไม่เห็นเลย ยกเว้นแต่หลุมดำด้วยกันนั้น เพราะเราไม่สามารถมองเห็นข้างในของหลุมดำได้เลย เพราะหลุมดำจะมีขอบเขตของตัวเอกที่เรียกกันว่าขอบฟ้าเหตุการณ์...

Planet-earth

เรียนรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์โลก

        โลก เป็นดาวเคราะห์ที่พิจสูทได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นั้นเอง ซึ่งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นดาวดวงที่สาม โดยโลกถือกำเนิดขึ้นเมื่อ...

Mars-photo

เรียนรู้เกี่ยวกับดาวในระบบสุริยะ(ดาวอังคาร)

        ดาวอังคารเป็นดาวเคาระห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นดวงที่สี่ ซึ่งมีขนากเล็กที่ใน 2 อันดับของระบบสุริยะ...

Saturn-image

เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับดาวเสาร์ (Saturn)

ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่อันดับหกนับจากดวงอาทิตย์ ดาวเสาร์เป็นดาวแก็สยักษ์โดยมีรัศมีเฉลี่ยโดยประมาณ

Saturn-image

ดาวพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่มากในระบบสุริยจักรวาล มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าท่าเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ลักษณะพิเศษที่สุดบนดาวพฤหัสบดีคือไม่มีเรื่องสภาพอากาศที่เลวร้ายเท่าไร ทำให้เป็นดาวที่มีโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้เช่นกัน...