ดาวหาง ปรากฏการณ์หาดูยากและงดงาม บนท้องฟ้า

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ความน่าสนใจของมันเป็นเรื่องของความยากในการได้ชม ได้เห็น บางปรากฏการณ์เราอาจจะได้เห็นเพียงแค่ครั้งเดียว หรือไม่ได้เห็นอีกเลยด้วยตาตัวเองตลอดชีวิตของเรา อย่างเช่นสุริยุปราคาเต็มดวงที่มองเห็นได้ในบ้านเราครั้งที่...

Supernova ความรุนแรงที่ยากจะเกิด

ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่รุนแรง หาคำตอบได้ยาก แต่น่าสนใจและสวยงาม เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นฝนดาวตก...

Sun-photo

ดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์ เป็นดาวขนาดกลางทั่วไป มีสีเหลืองซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งชื่อเหมือนกับสมัยโรมันโบราณ ดวงอาทิตย์เกิดในเมฆใหญ่ของก๊าซและฝุ่นประมาณ 5...

Neptune

ดาวเนปจูน

ดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ที่แปดจากดวงอาทิตย์ มันเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่ได้รับการดำรงอยู่ของคาดการณ์โดยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ก่อนที่มันจะถูกพบผ่านกล้องโทรทรรศน์ในวันที่ 23 กันยายน...