Category: ระบบสุริยะจักรวาล

Supernova ความรุนแรงที่ยากจะเกิด

ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่รุนแรง หาคำตอบได้ยาก แต่น่าสนใจและสวยงาม เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นฝนดาวตก...

Sun-photo

ดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์ เป็นดาวขนาดกลางทั่วไป มีสีเหลืองซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งชื่อเหมือนกับสมัยโรมันโบราณ ดวงอาทิตย์เกิดในเมฆใหญ่ของก๊าซและฝุ่นประมาณ 5...

Neptune

ดาวเนปจูน

ดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ที่แปดจากดวงอาทิตย์ มันเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่ได้รับการดำรงอยู่ของคาดการณ์โดยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ก่อนที่มันจะถูกพบผ่านกล้องโทรทรรศน์ในวันที่ 23 กันยายน...

venus_thephoto

ความรู้เรื่องดาวศุกร์ (Venus)

ดาวศุกร์ คือดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้กับโลกมากที่สุดและยังมีขนาดคล้ายกับโลกอีกด้วย ซึ่งได้ชื่อใหม่อีกว่าดาวฝาแฝดฝ่ายน้องของโลกนั้นเอง เพราะมีขนาดเล็กกว่าโลกเล็กน้อยแต่ไม่มีบริวารเป็นดวงจันทร์ ซึ่งวงโคจรของดาวเคราะห์จะมีลักษณะเป็นวงรีกันหมด...

Planet-earth

เรียนรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์โลก

        โลก เป็นดาวเคราะห์ที่พิจสูทได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นั้นเอง ซึ่งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นดาวดวงที่สาม โดยโลกถือกำเนิดขึ้นเมื่อ...

Mars-photo

เรียนรู้เกี่ยวกับดาวในระบบสุริยะ(ดาวอังคาร)

        ดาวอังคารเป็นดาวเคาระห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นดวงที่สี่ ซึ่งมีขนากเล็กที่ใน 2 อันดับของระบบสุริยะ...