Category: ดาวศุกร์

venus_thephoto

ความรู้เรื่องดาวศุกร์ (Venus)

ดาวศุกร์ คือดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้กับโลกมากที่สุดและยังมีขนาดคล้ายกับโลกอีกด้วย ซึ่งได้ชื่อใหม่อีกว่าดาวฝาแฝดฝ่ายน้องของโลกนั้นเอง เพราะมีขนาดเล็กกว่าโลกเล็กน้อยแต่ไม่มีบริวารเป็นดวงจันทร์ ซึ่งวงโคจรของดาวเคราะห์จะมีลักษณะเป็นวงรีกันหมด...