Category: ดาวพุธ

ดาวพุธ

ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ ดาวพุธมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของดวงจันทร์ ในตำนานเทพเจ้าโรมัน ดาวพุธ คือพระเจ้าของการค้าการท่องเที่ยว...