เรียนรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์โลก

world_pic       

โลก เป็นดาวเคราะห์ที่พิจสูทได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นั้นเอง ซึ่งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นดาวดวงที่สาม โดยโลกถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 4570 ล้านปีก่อนพอเวลาผ่านไปสักพักดวงจันทร์ก็ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์ ซึ่งโลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดาวเคราะห์ทั้งสี่ดวง โดยโลกจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ส่องถึง โดยมนุษย์ที่อาศัยอยู่นั้นจะใช้แสงนี้เป็นตัวกำหนดเวลาในแต่ละช่วงเวลานั้นเอง

amazing_world

 

ความรู้เกี่ยวกับดาวโลกและรูปร่าง

โลกจะมีรูปร่างเป็นทรงกลมแต่ไม่กลมมากเพราะจะมีแกนเล็กน้อยที่จะหมุนจากขั้วหนนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง เพราะโลกจะหมุนด้วยตัวเองโดยมีแกนที่อยู่ตรงกลางเป็นตัวเหมือนเป็นจุดที่ทำให้เกิดการหมุนรอบตัวเองได้นั้นเอง และโครงสร้างเปลือกโลก เป็นชั้นนอกสุดที่มีความบางที่สุด เมื่อนำมาเทียบกับชั้นอื่นๆถ้านำไปเปรียบเทียบก็จะเหมือนกับเปลือกส้มนั้นเอง โดยเปลือกโลกจะเป็นที่ตั้งของแผ่นดินและแผ่นน้ำเพราะเปลือกส่วนที่บางนั้นจะเป็นจุดที่ระบุไว้คือใต้มหาสมุทร โดยเปลือกโลกที่มีความหนาที่สุดจะเป็นทั้งของภูเขานั้นเอง

โดยโลกจะแบ่งออกเป็นสองชั้นด้วยกัน ซึ่งชั้นที่หนึ่งจะเรียกว่าชั้นหินไซอัล เพราะเป็นเปลือกโลกที่เป็นชั้นบนสุด จะประกอบไปด้วย แร่ซิลิกาและอลูมินา ถือว่าเป็นหินแกรนิตชนิดหนึ่ง เพราะชั้นผิวของชั้นที่หนึ่งนี้จะเป็นชั้นหินนั้นเอง และชั้นที่สองมีชื่อว่าชั้นหินไซมา โดยเป็นชั้นที่อยู่รองลงมาจากชั้นหินที่หนึ่ง จะประกอบไปด้วยหินบะซอนและมีแร่ซิลิกา เหล็กออกไซด์ แมกนีเซียม ซึ่งชั้นหินไซมานี้จะถูกร้อมรอบทั่วทั้งพื้นโลก โดยอยู่ในทะเลและมหาสมุทรโดยต่างจากชั้นแรก เพราะมีความหนาแน่มมากกว่าชั้นแรกอีกด้วย  โดยโลกจะอยู่ในระบบสุริยะ และมีดวงจันทร์เป็นดาวบริวารเพียงดวงเดียวของโลก ซึ่งเป็นดาวบริวารที่มีขนาดใหญ่ในลำดับที่ 5 ของระบบสุริยะ โดยมีระยะทางห่างจากโลกประมาณสามแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามกิโลเมตร เมื่อเทียบเท่ากับ 30 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกแล้ว ซึ่งจุดศูนย์กลางมวลรวมของระบบสุริยะมีตำแหน่งอยู่ที่ 1700 กิโลเมตรของผิวโลกหรือ ¼ ของรัศมีโลก โดยดวงจันทร์จะโคจรรอบโลกโดยประมาน 27 วัน โดยระหว่าดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดเป็น คาบไซโนดิก โดยเป็นเฟสของดวงจันทร์ที่จะซ้ำรอบๆทุกๆช่วง 29 วันนั้นเอง  ซึ่งการโคจรของโลกนั้นยังมีอีกหลายอย่างที่ให้เราได้ติดตามต่อไปนะคะ

You may also like...