สุริยคราส กับเงาที่ตกมายังโลก

สุริยคราส (Eclipses of sun) หรืออีกชื่อที่เราคุ้นเคย คือ สุริยุปราคา เป็นปรากฏการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลก โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันตามลำดับ ทำให้เกิดเงาจากดวงจันทร์ตกมายังโลก ส่งผลให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์ที่ลักษณะที่เว้า เรียก สุริยุปราคาเต็มดวง หรือบางพื้นที่มองเห็นดวงอาทิตย์มืดทั้งดวง เรียกว่า สุริยุปราคาเต็มดวงบางพื้นที่มองเห็นท้องฟ้าจะมืดไปชั่วขณะ แต่จะขึ้นไม่นานนัก แถมยังเคยมีปรากฏการสุริยุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2538 โดยสุริยุปราคาเต็มดวง เกิดขึ้นในระยะเวลา 3 ชั่วโมง ปรากฏการนี้จะเกิดเฉพาะในตอนกลางวันเท่านั้น สามารถเกิดได้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง ทั้ง 5 ครั้งนี้จะเกิด สุริยุปราคาแบบเต็มดวงไม่เกิน 2 ครั้ง หรืออาจไม่มีเลย หลายคนสงสัยว่าดวงจันทร์ขนาดเล็ก ทำไมถึงบังดวงอาทิตย์ได้มิด นั่นเป็นเพราะว่า ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าดวงอาทิตย์นั่นเอง

solar-eclipse-star

การดูปรากฏการสุริยคราส ไม่ว่าจะมองในเวลาใดก็ตาม ไม่ควรดูด้วยตาเปล่า ควรให้อุปกรณ์ในการช่วยดู เช่น กล้องสองตา กล้องโทรทรรศน์ แล้วใช่กระดาษสีขาวมารองรับแสงนั้น จากนั้นให้มองภาพจากกระดาษที่เราใช้รับแสง แต่ถ้าหากว่าเกิดสุริยคราสแบบเต็มดวง ก็สามารถมองด้วยตาเปล่าได้ ซึ่งตอนนั้นจะทำให้เห็นชั้นบรรยากาศ X-ray corona and coronal hole ซึ่งเป็นส่วนนอกสุดของชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ โคโรนา ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ inner corona และ outer corona

solar-eclipse-pic

สุริยคราส กับความเชื่ออดีต

ในอดีตที่วิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึง ไม่มีเทคโนโลยีที่เจริญแบบปัจจุบัน ปรากฏการสุริยคราส จึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับคนสมัยโบราณ สำหรับคนจีน มีความเชื่อว่าสุริยคราส คือการที่มังกรกลืนดวงอาทิตย์ โดยแก้เคล็ดด้วยการตีกลอง และจุดประทัด เมื่อให้มังกรคายดวงอาทิตย์ออกมาคืน สำหรับคนไทยในอดีต เรียกปรากฏการนี้ว่า สุริยคราส ซึ่งคำว่า คราส แปลว่า กิน มีความเชื่อว่า เทพที่ชื่อ ราหู โกรธดวงอาทิตย์และพระจันทร์ ที่ทั้งสองไปฟ้องพระอิศวรว่า ตนแอบไปดื่มน้ำอมฤตที่ทำให้เป็นอมตะ ซึ่งผิดกฎของเบื้องบน ราหูจึงอมพระอาทิตย์และพระจันทร์ ผู้คนจึงช่วยกันไล่ด้วยการ ยิงปืนขึ้นฟ้า เคาะไม้ หรือทำอะไรก็ตามให้เกิดเสียงดังๆ เพื่อขับไล่ราหู ให้กลัวพร้อมทั้งคายพระอาทิตย์และพระจันทร์ออกมาคืน สำหรับความเชื่อของชาวเขมร คือ เมื่อเกิดสุริยคราส ให้เคาะต้นไม้ เพื่อให้มีผลดก ให้เปิดประตูบ้าน เปิดกระเป๋าเงิน เพื่อให้เงินไหลเข้า ให้เคาะศีรษะลูกๆ หลานๆ เพื่อที่จะได้เรียนเก่งๆ และจะต้องปลุกทุกคนในบ้านให้ตื่น ไม่อย่างนั้นจะถูกราหูทับจนเกิดอาการเอ๋อ

You may also like...