ประวัติขององค์การ NASA

nasa-pic

องค์การ NASA หรือชื่อเต็มๆ คือ National Aeronautics and Space Administration ได้ทำการก่อตั้งขึ้นใน วันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1958 จัดเป็นหน่วยงานของราชการของประเทศสหรัฐอเมริกา รับหน้าที่รับผิดชอบโครงการอวกาศและงานวิจัยห้วงอวกาศเป็นระยะยาว อีกทั้งยังมีหน้าที่จัดการควบคุมระบบงานวิจัยทั้งหมด ไม่ว่าจะทั้งฝ่ายพลเรือนหรือฝ่ายทหารต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2006 องค์การ NASA ได้กล่าวถึงภารกิจหลักของตน นั่นคือการบุกเบิกในการสำรวจอวกาศโดยเกิดขึ้นในช่วงประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังทำสงครามเย็นกับสหภาพโซเวียตเนื่องจากในสมัยนั้นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในเรื่องของอวกาศเป็นเรื่องสุดยอดสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี

home-nasa

ในช่วงแรกๆ ของการก่อตั้งนั้นกระทรวงกลาโหมของสหรัฐมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการวิจัยชั้นบรรยากาศรวมถึงพัฒนาอากาศยาน เพื่อให้อเมริกาเป็นผู้นำในเรื่องของเทคโนโลยีต่อมา Dwight D. Eisenhower ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในตอนนั้น ได้ออกมาปรับปรุงแผนการโคจรของดาวเทียมและการรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ จากจุดนี้เองทำให้สหภาพโซเวียตต้องประกาศแผนปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรบ้าง

วันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1957 โซเวียตชิงส่ง Sputnik 1 เข้าสู่อวกาศตัดหน้าสหรัฐ สภา Congress รู้สึกหวั่นใจต่อภัยด้านความมั่นคงรวมทั้งภาวะความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี จึงทำให้สหรัฐรีบเดินหน้าอย่างจริงจังโดยก่อตั้งหน่วยงานราชการขึ้นใหม่อีกหนึ่งกระทรวง ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการทหารใดๆ ทั้งสิ้น

วันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1958 ประธานาธิบดี Eisenhower ได้ลงนามเพื่อก่อตั้งองค์การ NASA ขึ้นมา และเริ่มทำงานจริงในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.1958 ในขณะนั้นประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ 4 แห่ง พนักงานอีก 8,000 คน

โดยโครงการในระยะแรกของ NASA จะเป็นการวิจัยโดยมีเป้าหมายส่งมนุษย์ขึ้นไปบนอวกาศ ซึ่งการวิจัยนี้ดำเนินไปพร้อมกับแรงกดดันของการแข่งขันกับสหภาพโซเวียตในสงครามเย็น ในวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1961  นักบินอวกาศ Alan B Shepard Jr. ได้กลายเป็นชาวอเมริกันคนแรกอันได้ไปเยือนอวกาศ เมื่อเขาได้ออกเดินทางไปกับยาน Freedom 7 ในภารกิจ 15 นาที

แต่ภารกิจหลักของ NASA ในปัจจุบันนี้ คือ การบุกเบิกอนาคตของอวกาศ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเหล่ามวลมนุษยชาติ

galasy-nasa

โครงการสำรวจอวกาศสามารถแบ่งออกเป็น 2 โครงการใหญ่ได้ ดังนี้

  • การบินในอวกาศโดยปราศจากมนุษย์ เป็นการสำรวจอวกาศด้วยยานอวกาศรวมถึงดาวเทียมชนิดต่างๆ ที่ไม่มีมนุษย์ขึ้นไป มีจุดประสงค์สำคัญ คือ ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ชาติ
  • การบินในอวกาศอันมีมนุษย์ควบคุม ซึ่งได้มีการเตรียมส่งมนุษย์ขึ้นไปในอวกาศมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 โดยมีการประกาศรับสมัครบุคคลที่อยากเป็นมนุษย์อวกาศชุดแรก ภายใต้โครงการMercury จนวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1961  สหรัฐอเมริกาได้ส่งมนุษย์อวกาศคนแรกของประเทศออกไปนั่นก็คือ ชื่อ Alan B Shepard Jr. ขึ้นไปกับยาน Mercury ชื่อ Freedom 7

You may also like...